Bedrift

Bli lærebedrift

Ønsker din bedrift å bli en lærebedrift?

Vil din bedrift være med å ta et samfunnsansvar? Det er mange fordeler med å være lærebedrift og medlemsbedrift hos oss. Her kan du lese om hva bedriften din får ved å være en lærebedrift, hvorfor det lønner seg å være vår medlemsbedrift og hvordan dere går frem for å bli medlemsbedrift.

Hva får bedriften?

 • Bedriften får økt tilgang på fremtidige fagarbeidere
 • Bedriften får utdanne fagarbeidere i samsvar med bransjens behov og kvalitetskrav
 • Bedriften får bidra til å øke andelen fagarbeidere i regionen
 • Bedriften får tilskudd for å ha lærling

Hvorfor medlemsbedrift?

 • Vi er ansvarlig leder for opplæringen og sikrer kvalitet gjennom tett oppfølging
 • Vi er en støttespiller gjennom læretiden og sørger for at opplæring gis i henhold til læreplanen og opplæringsloven
 • Vi tar hånd om alle administrative oppgaver
 • Vi kobler inn aktuelle instanser ved manglende fag eller særskilte behov
 • Vi gir tilgang til digitalt program for oppfølging og dokumentasjon
 • Vi formidler kurs for instruktører, faglige ledere og andre som er involvert i fagopplæringen
 • ​​​​​​​Vi bistår bedriften i rekruttering av lærlinger