Høsten 2021 starter Lærlingeskolen i Vesterålen (LiV) opp med yrkesfaglig tilbud i restaurant- og matfag. Fra høsten 2022 vil flere yrkesfaglige tilbud bli aktuelle.

Rammene i LiV er jobbet frem basert på behov i næringslivet og erfaringer fra andre vekslingsmodeller i landet og er et samarbeid mellom Opplæringskontoret i Vesterålen, Hadsel videregående skole, bedriftene og Opplæringskontoret for restaurant- og matfag i Nordre Nordland. Utdanningen er forankret i opplæringsloven på lik linje med ordinære videregående tilbud.

Vil din bedrift rekruttere fremtidens fagarbeidere gjennom Lærlingeskolen i Vesterålen? Kontakt oss: liv@okiv.no/92408765

Hva er LiV for deg som ønsker utdanning?

1. Velg yrkesfag

Har du mål om fagbrev som kokk, servitør eller konditor så kan 4-årig yrkesopplæring gjennom LiV være for deg.

Andre etterspurte yrkesfag som ikke er tilbud om i videregående skole i Vesterålen kan bli tilgjengelig fra 2022.

2. Læreplass med lønn

Som lærling gjennom LiV har du valgt en yrkesretning og fått lærekontrakt med bedrift og Opplæringskontoret i Vesterålen. Du jobber i bedrift med lærlingelønn fra dag 1.

3. Samlingsbasert undervisning

Du får samlingsbasert undervisning i fellesfag i Hadsel videregående skole de to første årene som delkurselev og samlingsbasert undervisning i programfag alle fire årene. Skolen og overnatting er gratis.

DELKURSELEV OG LÆRLING

 • Du blir delkurselev og får samlingsbasert undervisning i fellesfagene i fem samlinger på til sammen 10 uker for vg1 og 4 samlinger på til sammen 7 uker for vg2. Du får standpunktkarakterer og kontaktlærer.
 • Du får programfagsamlinger hvert år gjennom hele læretiden og vi hjelper deg frem mot en tverrfaglig eksamen i programfagene på vg2-nivå før oppmelding til fagprøve.
 • Du får lærekontrakt med bedriften og Opplæringskontoret i Vesterålen.
 • Du får arbeidsavtale med bedriften for hele læretiden og lærlingelønn fra første dag.
 • Bedriften er godkjent lærebedrift og har faglig leder og instruktør som lærer deg opp i bedrift.
 • Du følges opp av både Opplæringskontoret i Vesterålen og Opplæringskontoret for restaurant- og matfag, det betyr dobbel så tett oppfølging som vanlig.
 • Du vil finne ut at fellesfagene har relevans for yrkesvalget ditt.

HVEM KAN TA UTDANNING GJENNOM LIV?

 • Du kan gå rett fra ungdomsskolen og inn i et fireårig utdanningsløp frem mot ordinært fagbrev.
 • Det er ingen øvre aldersgrense og du kan få plass selv om du har brukt opp din rett til videregående opplæring.
 • Du kan bo i din hjemkommune under hele utdanningen med læreplass i nærheten.
 • Det er for deg som har interesse for fagene vi har læreplass i og har tatt ditt yrkesvalg.
 • Du må være motivert for praktisk opplæring i bedrift og være innstilt på intensive samlinger med undervisning i videregående skole.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan være krevende å gå over til arbeidslivet i ung alder og at det vil bli stilt nye krav og forventninger til deg. Samtidig vil du få en god og målrettet yrkesfaglig utdanning i din lærebedrift om du har interesse, stå-på-vilje og er motivert for å lære! Du får også tett oppfølging gjennom alle fire årene av Opplæringskontoret i Vesterålen og Opplæringskontoret for restaurant- og matfag i Nordre Nordland.

Ledige læreplasser oppdateres fortløpende.

Søk om læreplass