Lærlingeskolen i Vesterålen (LiV) er et samarbeid mellom OKiV, lærebedriftene og Hadsel videregående skole. Utdanningen er forankret i opplæringsloven som vekslingsmodell på lik linje med ordinære videregående tilbud.

LiV er et supplement til videregående skole og tilbyr utdanning i etterspurte yrkesfag som ikke er i vår region. Forutsetningen for tilbudene i LiV er at næringslivet har et rekrutteringsbehov i fagene og at bransjen samlet stiller et antall læreplassgarantier.

Lærlingene får lærekontrakt for hele utdanningsløpet med bedrift og opplæringskontor, og 
samlingsbasert undervisning i fellesfag i Hadsel videregående skole de to første årene. De får også 
undervisning i programfag ved siden av opplæring i bedrift gjennom hele læretiden.

Høsten 2023 har LiV lærlinger i kokkefag, frisørfag, billakkeringsfag, lette kjøretøy og kontor og 
administrasjonsfag. Fra høsten 2024 vil flere fag som ikke tilbys oppstart i 
videregående skole i regionen, men som er etterspurt i våre lærebedrifter bli aktuelle. Mer informasjon kommer.


Målet er en bredere utdanningsvifte for å beholde ungdom i regionen og for å forebygge frafall i 
videregående opplæring, samt å øke rekruttering av fagarbeidere til lokalt næringsliv.

Vil din bedrift rekruttere fremtidens fagarbeidere gjennom Lærlingeskolen i Vesterålen? Kontakt oss: liv@okiv.no/977 73 733

 

Hva er LiV for deg som ønsker yrkesfaglig utdanning?

1. Velg ditt yrkesfag

Har du ønske om fagbrev i et yrkesfag du ikke finner i videregående skole så kan utdanning i LiV være for deg. 

Aktuelle yrkesfag i LiV finner du i kolonnen til høyre.

Enkelte fag kan være aktuelt på etterspørsel. Dette er for søkere som et ordinært 2+2-løp ikke egner seg for (både ungdom og voksne) og som våre lærebedrifter har læreplasser i.

2. Læreplass med lønn

Som lærling i LiV får du 3- eller 4 årig lærekontrakt med bedrift og Opplæringskontoret i Vesterålen. Du starter i bedriften og mottar lærlingelønn fra dag 1.

3. Samlingsbasert undervisning

Du får samlingsbasert undervisning i fellesfag ved Hadsel videregående skole de to første årene som delkurselev, samt samlingsbasert undervisning i programfag alle tre/fire årene. Skolen og lån av PC er gratis.

 

Hva betyr det å være lærling og delkurselev?

 • Du blir delkurselev og får samlingsbasert undervisning i fellesfagene i fem samlinger på til sammen 10 uker for vg1 og 4 samlinger på til sammen 7 uker for vg2.
 • Du får standpunktkarakterer og kontaktlærer.
 • Du vil finne ut at fellesfagene har relevans for yrkesvalget ditt.
 • Du får programfagsamlinger hvert år gjennom hele læretiden og vi hjelper deg frem mot en tverrfaglig eksamen i programfagene på vg2-nivå før oppmelding til fagprøve.
 • Du får lærekontrakt med bedriften og Opplæringskontoret i Vesterålen.
 • Du får arbeidsavtale med bedriften for hele læretiden og lærlingelønn fra første dag.
 • Bedriften er godkjent lærebedrift og har faglig leder og instruktør som lærer deg opp i bedrift.
 • Du følges opp av Opplæringskontoret i Vesterålen som sikrer faglig kvalitet i opplæringen. 

Hva betyr dette for deg?

 • Du kan gå rett fra ungdomsskolen og inn i et fireårig utdanningsløp frem mot ordinært fagbrev.
 • Det er ingen øvre aldersgrense og du kan få plass selv om du har brukt opp din rett til videregående opplæring.
 • Du kan bo i din hjemkommune under hele utdanningen med læreplass i nærheten.
 • Dette er for deg som har interesse for et av fagene vi har læreplass i og har tatt ditt yrkesvalg.
 • Du må være motivert for praktisk opplæring i bedrift og være innstilt på intensive samlinger med undervisning i videregående skole.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan være krevende å gå over til arbeidslivet i ung alder og at det vil bli stilt krav og forventninger til deg. Samtidig vil du få en god og målrettet yrkesfaglig utdanning i din lærebedrift om du har interesse, stå-på-vilje og er motivert for å lære! 

Ledige læreplasser oppdateres fortløpende.

Søk om læreplass