Om oss

Dette er OKiV

Opplæringskontoret i Vesterålen

OKiV har over 70 lærebedrifter innen offentlig og privat sektor i Lødingen, Lofoten og Vesterålen. Vårt mål er å sikre kvalitet i læretiden – og bidra til å skape gode fagarbeidere i regionen. 

Bilde av Alf-Ole Reinholdtsen

Alf-Ole Reinholdtsen

Daglig leder

Alf-Ole er daglig leder og ansvarlig leder for IKT fag, media fag, kontorfag- og administrasjonsfag. Han er utdannet som adjunkt med tilleggsutdanning og økonom. Han har jobbet som lærer i den videregående skolen i 10 år. Han har tidligere også jobbet som portør, truckfører, sekretær, konsulent, prosjektleder, troppssjef og daglig leder. Alf-Ole har lang og bred erfaring fra ulike typer yrker og har mesteparten av tiden jobbet med unge mennesker under utdanning.

Kontorsted Melbu

Bilde av Jan Eirik Smedvik

Jan Eirik Smedvik

Opplæringskonsulent

Jan Eirik er deltids opplæringskonsulent og ansvarlig leder for mekaniker- og sveisefag.

Han har fagbrev som industrimekaniker og jobber ved King Oscar i Svolvær. Han har i hovedsak jobbet på skipsverft i Svolvær, ved Lofoten Sveiseindustri (sveiser/mekaniker), O. Marhaug (mekaniker/maskinerer + formann i maskinverkstedet) og Skarvik AS (sveiser/mekaniker + formann i maskinverkstedet). Jan Eirik var instruktør for lærlinger ved Lofoten Sveiseindustri, samt faglig leder hos O. Marhaug og Skarvik AS, innenfor industrimekanikerfaget.

Kontorsted Svolvær

Bilde av Kristin Uppman

Kristin Uppman

Opplæringskonsulent

Kristin er opplæringskonsulent og ansvarlig leder for helsefag, barne- og ungdomsarbeiderfag, byggfag og salgsfag. Hun har også ansvaret for lærlinger i forsøket modulstrukturert fag- og yrkesopplæring. Kristin er spesialsykepleier og har lang erfaring innen veiledning, fagutvikling og undervisning i sykehus og kommunehelsetjeneste. Hun studerer MBA ledelse ved Handelshøgskolen, Nord Universitet, og skriver masteroppgave om endret kompetansebehov som følge av robotisering.

Kontorsted Melbu

Bilde av Vegard Vatndal

Vegard Vatndal

Opplæringskonsulent

Vegard er opplæringskonsulent og ansvarlig leder for elektrofag. 

Vegard har fagbrev som energimontør og mange års erfaring fra kraftverksbransjen. Han går også Yrkesfaglærerutdanningen på Nord Universitet.

Kontorsted Melbu

 

Bilde av Øystein Beddari

Øystein Beddari

Opplæringskonsulent

Øystein er opplæringskonsulent og ansvarlig leder for fagene innen Kjøretøy, Transport, Logistikk og Elenergi.  

Øystein har fagbrev som bilmekaniker, har lang og variert erfaring innen mekaniske fag, salgsfag og ledelse fra bilbransjen, media og forsikring.  

Kontorsted Melbu.

Styret i OKiV

Bilde av Øystein Beddari

Bjørn
Pedersen

Styreleder
Bilde av Øystein Beddari

Einar Roger
Pettersen

Nestleder
Bilde av Øystein Beddari

Janne
Fredriksen

Styremedlem
Bilde av Øystein Beddari

Geir
Skog

Styremedlem
Bilde av Øystein Beddari

Knut
Steffensen

Vararepresentant
Bilde av Øystein Beddari

Jostein
Beddari

Vararepresentant
Bilde av Øystein Beddari

Fatima
Zozan Kardas

Fagforeningsrepresentant, LO
Bilde av Øystein Beddari

Trym
Eide

Lærlingrepresentant