Berg Elektronikkservice

Er en av våre medlemsbedrifter
';

Godkjent lærebedrift i automatiseringsfaget, dataelektronikerfaget og elektroreparatørfaget.

Kontaktpersoner: