Blokken Skipsverft AS

Er en av våre medlemsbedrifter
';

Godkjent lærebedrift i industrimekanikerfaget og sveisefaget

http://blokken.no/
Kontaktpersoner: