Blokken Skipsverft AS

Er en av våre medlemsbedrifter
';

Godkjent lærebedrift i industrimekanikerfaget og sveisefaget

Kontaktpersoner: