GK Inneklima AS Sortland

Er en av våre medlemsbedrifter
';

Godkjent lærebedrift i automatiseringsfaget, kulde- og varmpumpemontørfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget

http://www.gk.no/kontakt/kontaktinformasjon-gk-inneklima/region-nord/
Kontaktpersoner: