GK Inneklima AS Sortland

Er en av våre medlemsbedrifter
';

Godkjent lærebedrift i automatiseringsfaget, kulde- og varmpumpemontørfaget og ventilasjons- og blikkenslagerfaget

Kontaktpersoner: