Hadsel videregående skole og fagskole

Er en av våre medlemsbedrifter
';

Godkjent lærebedrift i barne- og ungdomsarbeiderfaget, IKT-servicefaget og tømrerfaget.

http://www.hadsel.vgs.no/
Kontaktpersoner: