Nordlaks Produkter AS

Er en av våre medlemsbedrifter
';

Godkjent lærebedrift i elektrikerfaget, industrimekanikerfaget, IT-driftsfaget, automatiseringsfaget, prosesskjemifaget og sjømatproduksjon. 

https://www.nordlaks.no/
Kontaktpersoner: