Sortland videregående skole

Er en av våre medlemsbedrifter
';

Godkjent lærebedrift i IKT-servicefaget, institusjonskokkfaget og kontor- og administrasjonsfaget

http://sortland.vgs.no/
Kontaktpersoner: