Nyheter

Nytt fra OKiV

Situasjon ved permittering av lærlinger som følge av tiltak mot koronaspredning

Situasjon ved permittering av lærlinger som følge av tiltak mot koronaspredning

Bedrifter kan komme i en situasjon som gjør at man må permittere ansatte – også lærlinger.

Det er viktig å ivareta lærlingene på en god måte dersom det kommer til permittering. Det ligger oppdatert informasjon om lærlingenes rettigheter på ulike nettsteder. Vi anbefaler å lete etter informasjon på følgende lenker ved behov:

Anbefalinger til hvordan en permitteringssituasjon for lærlinger bør håndteres:

  • Bedriften følger samme rutiner for melding av permittering som for andre ansatte.
  • Lærlingene forklares viktigheten av at de også selv melder seg til det lokale NAV-kontoret, slik at de sikres dagpenger.
  • Meld fra om permittering av lærling til oss på Opplæringskontoret, så får vi gjort nødvendige registreringer i forhold til Nordland fylkeskommune. Vi vil da også kunne samtale med lærlingene og lete etter aktiviteter som gir opplæring i en permitteringssituasjon.
  • Det vil være aktuelt å sette ny sluttdato for lærekontrakten, dersom permittering blir langvarig.
Del dette innlegget:

Liknende innlegg: