Nyheter

Nytt fra OKiV

Fagbrev på jobb

Fagbrev på jobb

Endringer i lokale vilkår for å ta fagbrev gjennom ordningen "Fagbrev på jobb"

Nordland har et stort behov for fagarbeidere, og ordningen "Fagbrev på jobb" er en opplæringsordning som NFK ønsker å gjøre tilgjengelig for enda flere. NFK har justert de lokale vilkårene for inntak med virkning fra november 2020, for å gi flere mulighet for å benytte seg av opplæringsordningen.

•             Ordningen gjelder for voksne fra og med det året de fyller 21 år. (Tidligere var alderskravet fra og med det året de fyller 25 år).

•             Kandidater for fagbrev på jobb kan ha fag-/svennebrev, studiekompetanse eller yrkeskompetanse fra tidligere. (Tidligere var disse utelukket fra ordningen).

Fremdeles gjelder også disse vilkårene, som er nasjonale bestemmelser som er hjemlet i lov og forskrift:

•             Kandidaten må være i et lønnet arbeidsforhold og ha minst 1 år allsidig og relevant praksis i faget, omregnet til heltidsstilling.

•             Videre må kandidater som skal være aktuell for ordningen ha gjennomført grunnskole eller tilsvarende og de må ha lovlig opphold i Norge.

Regjeringen gikk i Meld. St. 16 (2015-2016) inn for å etablere en ordning med fagbrev på jobb som en alternativ vei til fag- og svennebrev, i samarbeid med partene i arbeidslivet. Fagbrev på jobb skal være en mer fleksibel vei mot fag- og svennebrev uten at kravet til kompetanse hos de som avlegger fagprøven reduseres. Det innebærer også at lærebedriften må utvikle en intern plan for opplæringa som tilfredsstiller kravene i den aktuelle vg3-læreplanen. Her må bedriften også vurdere om det er behov for teoriopplæring og hvordan den skal løses. Fag- eller svenneprøven skal være den avsluttende vurderingen av kandidatene, og de må ha bestått en sentralgitt skriftlig eksamen i forkant. Det er ikke krav om fellesfag for kandidat for fagbrev på jobb.

Vær obs på at det i noen lærefag kreves en særskilt eksamen. Dette er fastsatt  i læreplanen for faget (Vg3). Det gjelder elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, signalmontør, telekommunikasjonsmontør, dataelektroniker, automatiker, anleggsmaskinmekaniker og børsemaker. Kandidater i disse fagene avlegger denne eksamenen (særskilt eksamen) i tillegg til en eksamen på Vg2-nivå. Eksamenen er som hovedregel på 5 timer med en forberedelsesdag. Det er imidlertid unntak fra dette for dataelektroniker og signalmontører. Dataelektroniker har ikke en forberedelsesdel. Signalmontør har en 6 timers eksamen.

Her finnes det mer utfyllende informasjon om søknad, tilskudd, dokumentasjonskrav, kontrakt mm.:

Nordland fylkeskommune sin nettside: http://www.karrierenordland.no/tilbud-og-tjenester/fagbrev-pa-jobb/

Utdanningsdirektoratets nettside om fagbrev på jobb: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/fag-og-svenneprover/fagbrev-pa-jobb/

Kontakt oss hvis du eller noen i din bedrift vil vite mer om ordningen.

Del dette innlegget:

Liknende innlegg: