Nyheter

Nytt fra OKiV

Introduksjonsdag for nye lærlinger og lærekandidater!

Introduksjonsdag for nye lærlinger og lærekandidater!

Vi inviterer nye lærlinger/lærekandidater i våre medlemsbedrifter til en innholdsrik og nyttig introduksjonsdag fredag den 3. september! Målet med dagen er å gi dere en god forberedelse og start på læretiden og arbeidslivet. 

Sted: Melbu samfunnshus

Program:

09.15-09.45        Velkommen v/OKiV

 09.45-10.45       Forventninger i arbeidslivet

10.45-11.00        Pause

11.00-11.30        Forventninger i arbeidslivet forts.

11.30-12.00       Fysisk arbeidsmiljø og HMS

12.00-12.45       Gratis lunsj

12.45-13.15       Psykisk helse og rus

13.15-13.45       Konflikthåndtering

13.45-14.00       Pause

14.00-14.30       Lærlingenes erfaringer

14.30-15.00       Oppsummering og evaluering 

E-post med link til påmelding er sendt ut til alle 1. års lærlinger/lærekandidater. Påmeldng kan også gjøres her. 

Er du lærling i en av våre bedrifter og gikk glipp av denne i fjor? Kontakt oss :)

Velkommen!

Del dette innlegget:

Liknende innlegg: