Nyheter

Nytt fra OKiV

Lærlingeundersøkelsen 2020

Lærlingeundersøkelsen 2020

Hver høst gjennomføres Lærlingundersøkelsen slik at lærlinger og lærekandidater skal få si sin mening om lærings- og arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Hva er bra? Hva kan bli bedre?

Alle lærlinger og lærekandidater som har vært lærling i 11 måneder eller mer  per 1. Oktober blir bedt om å delta.

Lærlingundersøkelsen er frivillig å besvare, men vi er avhengig av en høyest mulig svarprosenten for at dette skal bli et nyttig verktøy for alle parter. Faglig leder og instruktører oppfordres til å følge opp, og tilrettelegge slik at Lærlingundersøkelsen blir besvart. Det har vist seg mest effektivt hvis den enkelte får besvare undersøkelsen i arbeidstida, sett derfor av tid til dette.

Lærlinger vil få invitasjon med lenke til undersøkelsen både på SMS og e-post. Blant de som svarer på undersøkelsen vil det trekkes ut en(1) lærling eller lærekandidat som vinner en iPhone Apple iPhone 11 Pro. Trekningen vil skje i uke 51.

Siste frist for besvarelse av undersøkelsen er 15. desember 2019.

Hilsen Nordland fylkeskommune

 

Lenker til Utdanningsdirektoratets informasjon om undersøkelsen:

o Info til lærlinger og lærebedrifter

https://www.udir.no/.../informasjon-larlingundersokelsen/

o Utfyllende informasjon om gjennomføring av undersøkelsen (inkl. spørsmål fra undersøkelsen)

https://www.udir.no/.../brukerunder.../larlingundersokelsen/

Spørsmål knyttet til gjennomføring av undersøkelsen kan rettes til:

• Hilde S. Nilsen hildni@nfk.no

• Niels Ivar Nicolaysen nienic@nfk.no

Lykke til med gjennomføring av lærlingundersøkelsen 2020

Del dette innlegget:

Liknende innlegg: