Nyheter

Nytt fra OKiV

Til deg som har søkt læreplass

Til deg som har søkt læreplass

Opplæringskontoret i Vesterålen (OKIV) er klar over at mange lurer på hva som skjer i forbindelse med at de har søkt læreplass og ønsker å starte læretiden sin.

Situasjonen vi er i nå gjør at våre aktive lærlinger må prioriteres fremover. Sentrale myndigheter og NFK må legge til rette for et fleksibelt system for avvikling av kommende fagprøver. Dette må gjøres for å få flest mulig gjennom fagprøven og på den måten få frigjort læreplasser til nye søkere.  

Denne situasjonen kan medføre at læretiden for enkelte lærlinger vil bli forlenget og inntak av nye lærlinger kan bli forskjøvet.

Mange bedrifter i Norge og Nordland vil slite økonomisk fremover og det vil dessverre medføre at det vil bli færre læreplasser i året som kommer. Enkelte bedrifter vil ikke ha økonomi og kapasitet til å ta inn nye lærlinger, så lenge myndighetene ikke gir ekstra økonomiske tilskudd til dette.

OKiV holder seg godt orientert om hva som skjer og vil gjennom vår hjemmeside og facebook side sende ut fortløpende informasjon.

Det er viktig at du som søker på læreplass følger opp skolearbeidet ditt i tiden fremover og samtidig kontakter bedrifter (telefon eller digitalt), for å skaffe deg læreplass. Vårt råd er at du ber om å få forhåndsavtale om læreplass og at du er forberedt på at oppstartsdatoen for læretiden kan bli forskjøvet.

OKiV har sendt ut informasjon til alle våre medlemsbedrifter og oppfordret dem til å inngå forhåndsavtaler og samtidig ta høyde for at oppstart for ny lærling kan bli forskjøvet som følge av at nåværende lærlinger kan få forlenget sin læretid.

Følg med på vår hjemmeside eller facebook side, så vil det komme mer informasjon.

Jeg vil takke dere for at dere følger myndighetens råd med tanke på å bli kvitt koronaviruset så fort som mulig. Det er viktig at vi tar dette på alvor og kommer oss tilbake til en normal hverdag igjen.

 

Med vennlig hilsen

Alf-Ole Reinholdtsen

Daglig leder

Del dette innlegget:

Liknende innlegg: