Nyheter

Nytt fra OKiV

Våre tiltak tilknyttet koronaviruset

Våre tiltak tilknyttet koronaviruset

Opplæringskontoret i Vesterålen har til vanlig daglig oppsøkende kontakt med bedrifter, lærlinger, ansatte og samarbeidspartnere i Vesterålen, Lofoten og Lødingen.

På grunn av koronaviruset vil OKIV ta følgende forhåndsregler på ubestemt tid fra og med fredag 13. mars 2020.

·        Ansatte i OKiV vil ikke drive oppsøkende virksomhet i våre medlemsbedrifter

·        Alle møter og lærlingesamtaler vil bli gjennomført på telefon eller Skype (videokonferanse).

·        Henvendelser til OKiV gjøres på telefon 76 15 98 23 eller på e-post: post@okiv.no

·        OKiV vil løpende vurdere tiltak og komme med oppdatering ved endring

Begrunnelsen for tiltakene er å følge helsemyndighetenes råd om å bidra til å dempe smitterisikoen, forlenge tidsrommet for smittespredningen, beskytte sårbare grupper i samfunnet og minimere antall ansatte som havner i karantene.

OKiV vil til enhver tid følge nasjonale og lokale føringer.

Del dette innlegget:

Liknende innlegg: