Nyheter

Nytt fra OKiV

Instruktør- og faglig lederkurs

Instruktør- og faglig lederkurs

Instruktørkurs:

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper om fagopplæring og emner knyttet til opplæring av lærlinger/lærekandidater. Kursdeltakerne får en innføring i sentrale yrkespedagogiske prinsipper og basisforståelse av læring, instruksjon, kommunikasjon, vurdering, og motivasjon. 

Lede og kvalitetssikre fagopplæring i bedrift - kommer vinter/vår 21

Målet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap om lover, regler og forventninger til godkjente lærebedrifter. Målgruppen er bedriftsledere, faglige ledere, tilsynsrepresentanter (representant for de ansatte), og andre som søker informasjon og mer kunnskap om fagopplæring. Kurset passer også for bedrifter som vurdere å bli lærebedrift.

 

Kursene er i regi av Nordland fylkeskommune og er gratis. Det er ønskelig at instruktører deltar på instruktørkurset ca hvert 3. år og ellers ved behov for oppfriskning i fagopplæringen.

Tidspunkt, sted og påmelding her: http://www.fagsyskurs.no/nordland/ 
 

 

Del dette innlegget:

Liknende innlegg: